25/03/2023 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị tịch
示寂

Tác giả: Ngộ Ấn thiền sư - 悟印禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 06:26

 

Nguyên tác

妙性虛無不可攀,
虛無心悟得何難。
玉焚山上色常潤,
蓮發爐中濕未桿。

Phiên âm

Diệu tính hư vô bất khả phan,
Hư vô tâm ngộ đắc hà nan.
Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận,
Liên phát lô trung thấp vị can.

Dịch nghĩa

Diệu tính rỗng không, khó lòng vin tới
Nhưng khi tâm rỗng không thì hiểu được (diệu tính) cũng chẳng khó gì
Giống như ngọc đốt trên núi cao màu vẫn tươi nhuần mãi
Hay như hoa sen nở trong lò lửa mà sắc vẫn ướt, chưa hề khô.

Bản dịch của Nguyễn Duy

Rỗng không diệu tính khó vời
Khi lòng rỗng mới hiểu đời rỗng không
Ngọc thiêu trên núi càng trong
Hoa sen giữa lửa sắc hồng vẫn tươi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngộ Ấn thiền sư » Thị tịch