Đường khô và lắm bụi
Mây trời khoe sắc thu
Ô cửa nào khép mở
Theo những cơn gió lùa.

Hương hoàng lan toả nhẹ,
Sen hồ Tây lụi rồi
Ở chính nơi ta ngồi
Nỗi buồn không hẹn trước.

Chùa buồn soi bóng nước
Lá buồn trong dáng bay
Người đẹp đi ngang phố
Thu trên từng búp tay.


Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007