悲秋

涼風動萬里,
群盜尚絎橫。
家遠傳書日,
秋來作客篟。
愁窺高鳥過,
老逐眾人行。
始欲投三峽,
何由見兩京。

 

Bi thu

Lương phong động vạn lý,
Quần đạo thượng hàng hoành.
Gia viễn truyền thư nhật,
Thu lai tác khách tình.
Sầu khuy cao điểu quá,
Lão trục chúng nhân hành.
Thuỷ dục đầu Tam Giáp,
Hà do kiến lưỡng kinh.

 

Dịch nghĩa

Gió lạnh thổi vạn dặm,
Giặc giã đang còn hoành hành.
Nhà ở xa nên thư lâu tới,
Thu về trên quê người.
Buồn nhìn chim bay trên trời cao,
Tuổi già còn theo chân người chạy loạn.
Tính về vùng Tam Giáp,
Chứ về hai kinh đô làm chi.


Bài này được làm khoảng năm 762, lúc đó Thành Đô có loạn do quan quyền tàn sát lẫn nhau, ông lạc gia quyến, bơ vơ theo dòng người chạy loạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường vạn dặm lạnh lùng gió thổi
Giặc giã đang sôi nổi hoành hành
Thư nhà sao đến được nhanh
Thu về mà vẫn quẩn quanh quê người
Buồn bã ngắm chim trời soải cánh
Tuổi già còn lánh nạn theo người
Muốn về Tam Giáp cho rồi
Hai kinh nào có cơ ngơi mà về

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gió từ ngàn dặm lạnh rồi,
Trong khi giặc giã khắp nơi tung hoành.
Nhà xa, thư chuyển chẳng nhanh,
Thu về, làm khách quẩn quanh quê người.
Buồn nhìn chim tít trên trời,
Thân già theo bước mọi người cùng đi.
Muốn về ba kẽm tức thì,
Hai kinh, như thế mong gì thấy đâu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió mát từ ngàn dặm,
Giặc giã còn như rươi.
Nhà xa thư lâu tới,
Thu đến, lòng rối bời.
Buồn nhìn chim cao vút,
Thân già đi theo người.
Tam giáp muốn trở lại,
Hai kinh không thấy rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gió bụi nổi vạn dặm,
Giặc giã đang hoành hành.
Nhà xa gửi thư lắm,
Thư đến, khách buồn tênh.
Chim bay, cao buồn ngắm,
Già lưu lạc theo người.
Bụng muốn đến Tam Giáp,
Về hai kinh chịu thôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió hàn vạn dặm thổi rồi,
Đang còn giặc giã khắp nơi hoành hành.
Nhà xa thư chẳng tới nhanh,
Thu về trên đất ẩn danh quê người.
Buồn nhìn chim lượn cao trời,
Tuổi già còn phải theo người lánh thân.
Tính về Tam Giáp ở gần,
Hai kinh như thế khó phần về thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời