15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Vũ Thị Thiết (4)

Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2012 20:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/12/2012 15:59

題武娘廟

冰箱節操鐵肝腸,
昔日曹娥今日娘。
塞北江南驚散聚,
燕懷烏哺對微茫。
燈挑誤觸人間債,
花落誰收水國香。
鈿送塵寰身紫閣,
靈祠高壓碧流長。

 

Đề Vũ nương miếu

Băng sương tiết tháo thiết can trường,
Tích nhật Tào Nga kim nhật nương.
Tái bắc giang nam kinh tán tụ,
Yến hoài ô bộ đối vi mang.
Đăng khiêu ngộ xúc nhân gian trái,
Hoa lạc thuỳ thu thuỷ quốc hương.
Điền tống trần hoàn thân tử các,
Linh từ cao áp bích lưu trường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Tiết sương tháo giá, ruột gan vàng
Xưa có Tào Nga, nay có nàng
Ải bắc sông nam kinh hợp tán
Mẹ già con nhỏ nặng cưu mang
Đèn khêu trần thế xui vương nợ
Hoa rụng lòng sông khó vớt hương
Trâm ném bụi hồng người gác tía
Miếu thiêng cao át dải Hoàng Giang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Băng sương tiết tháo, gan vàng
Tào Nga xưa có, nay nàng đáng ngôi.
Sông nam ai bắc sợ rời,
Mẹ già con nhỏ nặng đời cưu mang.
Đèn khêu trần thế nợ vương,
Lòng sông hoa rụng vớt hương sao còn.
Ném trâm gác tía bụi hồng,
Miếu thiêng cao át dải lồng Hoàng Giang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời