27/01/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vũ nương miếu
題武娘廟

Tác giả: Ngô Thì Ức - 吳時億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2012 20:56

 

Nguyên tác

冰箱節操鐵肝腸,
昔日曹娥今日娘。
塞北江南驚散聚,
燕懷烏哺對微茫。
燈挑誤觸人間債,
花落誰收水國香。
鈿送塵寰身紫閣,
靈祠高壓碧流長。

Phiên âm

Băng sương tiết tháo thiết can trường,
Tích nhật Tào Nga kim nhật nương.
Tái bắc giang nam kinh tán tụ,
Yến hoài ô bộ đối vi mang.
Đăng khiêu ngộ xúc nhân gian trái,
Hoa lạc thuỳ thu thuỷ quốc hương.
Điền tống trần hoàn thân tử các,
Linh từ cao áp bích lưu trường.

Bản dịch của Lê Thước

Tiết sương tháo giá, ruột gan vàng
Xưa có Tào Nga, nay có nàng
Ải bắc sông nam kinh hợp tán
Mẹ già con nhỏ nặng cưu mang
Đèn khêu trần thế xui vương nợ
Hoa rụng lòng sông khó vớt hương
Trâm ném bụi hồng người gác tía
Miếu thiêng cao át dải Hoàng Giang
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Ức » Đề Vũ nương miếu