Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2009 20:21

藥刀

屠戮紛紛競逞豪,
世間幾有活人刀。
太平不用長槍劍,
方覺調源手段高。

 

Dược đao

Đồ lục phân phân, cạnh sính hào,
Thế gian kỷ hữu hoạt nhân đao.
Thái bình bất dụng trường thương kiếm,
Phương giác điều nguyên thủ đoạn cao.

 

Dịch nghĩa

Chém giết lẫn nhau rối beng, ganh nhau thị hùng
Trong thế gian đã có mấy con dao làm sống người
Đời thái bình không dùng đến gươm lớn giáo dài
Mới biết cái thuật điều hoà nguyên khí là cao hơn cả


Tác giả làm bài này trong hoàn cảnh đất nước đương bị Trịnh - Nguyễn phân tranh kéo dài ở hai bên bờ sông Gianh. Hơn nữa, ở ngoài Bắc bấy giờ chúa Trịnh bóc lột nông dân rồi đàn áp những cuộc khởi nghĩa của nông dân. Trước tình cảnh ấy, tác giả tỏ lòng thương dân mà làm bài thơ này. (GS Chương Thâu)

Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Tự hào chém giết, rối ren sao!
Cứu sống người đời, dễ mấy dao?
Gươm súng thời bình không dụng nữa
"Điều nguyên" thuật ấy, biết tay cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ganh nhau chém giết khó tự hào,
Thế cuộc cứu người dễ mấy dao?
Gươm giáo thái bình không giữ nữa,
Điều hoà nguyên khí thuật nầy cao.

15.00
Trả lời