Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2021 19:24

訪友不遇

我自江南來,
君從江北去。
去來不相逢,
好事多如此。

 

Phỏng hữu bất ngộ

Ngã tự giang nam lai,
Quân tòng giang bắc khứ.
Khứ lai bất tương phùng,
Hảo sự đa như thử.

 

Dịch nghĩa

Ta từ phía nam sông mà lại
Bạn từ phía bắc sông ra đi
Một người đi, một người lại, hai người không gặp nhau
Phàm trong đời, những việc hay thường bị lỡ như thế


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Từ nam sông, tôi lại
Theo bắc sông, bác đi
Đi, lại cùng không gặp
Việc hay, lỡ nhiều khi!...


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi trở về đây từ nam sông,
Bác thì đi lên phía bắc sông
Người đi, kẻ lại, nên không gặp
Việc tốt trong đời, lỡ như không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời