Vượt nghìn dặm theo anh bên đó
Vái biệt anh bên chỗ này sông
Gặp anh lòng vẫn khát lòng
Chuốc thêm một chén, đầu dòng hướng lên


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)