Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hồ Chí Minh (133)

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 08:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:04

Nhớ Bác đồi cây trưa lắng im
Cây cao cây thấp, đứng trông tìm
Bầy em áo trắng đem mây trắng
Nắng sáng cành xanh tụ bóng chim


Vật Lại 1970

Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007