09/12/2022 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồi cây nhớ Bác

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 08:03

 

Nhớ Bác đồi cây trưa lắng im
Cây cao cây thấp, đứng trông tìm
Bầy em áo trắng đem mây trắng
Nắng sáng cành xanh tụ bóng chim
Vật Lại 1970

Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Đồi cây nhớ Bác