Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:02

Lán nhỏ sơ khai nghìn trận thế
Tre nứa vươn lên vút đại ngàn
Thấp thoáng sau cây tà áo Bác
Ấm nồng hơi thở giữa nhân gian


Tân Trào 1979
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007