Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2007 11:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 13:18

四時詩-冬詞

寶爐撥火銀瓶小,
一杯羅浮破清曉。
雪將冷意透疎簷,
風遞輕冰落寒沼。
美人金帳掩流蘇,
紙護雲窗片片糊。
暗裏挽回春世界,
一株芳信小山孤。

 

Tứ thời thi - Đông từ

Bảo lư bát hoả ngân bình tiểu,
Nhất bôi La Phù phá thanh hiểu.
Tuyết tương lãnh ý thấu sơ liêm,
Phong đệ khinh băng lạc hàn chiếu.
Mỹ nhân kim trướng yểm lưu tô,
Chỉ hộ vân song phiến phiến hồ.
Ám lý vãn hồi xuân thế giới,
Nhất châu phương tín tiểu sơn cô.


Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:
Lò sưởi bên mình ngọn lửa hồng,
Giải buồn chén rượu lúc sầu đông.
Tuyết đưa hơi lạnh xông rèm cửa,
Gió phẩy mưa băng giải mặt sông.
Nguồn:
1. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
2. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Lửa hồng lư nhúm sang bình bạc,
Chén rượu tiêu sầu hương bát ngát.
Hơi lọt rèm xưa tuyết lạnh lùng,
Gió đưa ao quạnh băng xao xác.
Nhà vàng ngược ngọc trướng lưu tô,
Cửa sổ phòng văn giấy đắp hồ.
Xuân đã âm thầm xoay vận thắm,
Tin mai non vắng một nhành phô.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Bình bạc nhỏ, lò hương xông
La phù một chén thêm nồng khí mai (*)
Tuyết đưa hơi lọt rèm cài
Gió đưa băng nhẹ rơi dài mặt ao
Người buồn rủ rũ gấm thao
Song mây giấy dán kín vào như bưng
Ngầm như níu lại xuân cùng
Chồi mai nở báo tin mừng đầu non


19-09-2008

(*) 2 câu dịch của Bùi Văn Nguyên
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình ngân, lư nhúm lửa hồng,
Tiêu sầu chén rượu hương lồng ngát trong.
Lọt hơi rèm tuyết lạnh lùng,
Gió đưa ao quạnh băng vùng xác xao.
Nhà vàng người ngọc gấm thao,
Phòng văn cửa sổ dán vào kín ngay,
Vận xuân thắm đã thầm xoay,
Tin mai non vắng một vài nhành phô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Lò hương nhóm ngọn lửa hồng
La Phù một chén ấm lòng ban mai
Lọt rèm tuyết lạnh lồng hơi,
Gió đưa băng rụng tơi bời mặt ao.
Mỹ nhân trướng gấm rủ thao.
Cửa hồ phất giấy song cao vắng người.
Thần đem xuân lại cho đời.
Đầu non chớm nở một trời mai hoa.


Nguồn: Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời