Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2007 11:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 13:17

四時詩-春詞

初晴薰人天似醉,
艷陽樓臺浮暖氣。
隔簾柳絮度鶯梭,
繞檻花鬚穿蝶翅。
階前紅線日添長,
粉汗微微沁綠裳。
小子不知春思苦,
傾身含笑過牙牀。

 

Tứ thời thi - Xuân từ

Sơ tình huân nhân thiên tự tuý,
Diễm dương lâu đài phù noãn khí.
Cách liêm liễu nhứ độ oanh thoa,
Nhiễu lãm hoa tu xuyên điệp sí.
Giai tiền hồng tuyến nhật thiêm trường,
Phấn hạn vi vi tẩm lục thường.
Tiểu tử bất tri xuân tứ khổ,
Khuynh thân hàm tiếu quá nha sàng.


Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:
Khí trời ấm áp đượm hơi dương,
Thấp thoáng lâu đài vẻ ác vàng.
Rèm liễu líu lo oanh hót gió,
Giậu hoa phấp phới bướm châm hương.
Nguồn:
1. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
2. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Trời cao chếnh choáng hơi dương đượm,
Rực rỡ lâu đài tia nắng nhuộm.
Phất phơi rèm liễu quyến thoi oanh,
Thấp thoáng giậu hoa dồi phấn bướm.
Chỉ vàng óng ánh kéo ngày dài,
Lụa đẵm mồ hôi hương láng lai.
Trò nhỏ chẳng hay xuân tứ khổ,
Giường thơ ghé mắt mỉm môi cười.


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời cao chếnh choáng hơi dương,
Lâu đài rực rỡ nắng vờn nhuộm quanh.
Phất phơi rèm liễu thoi oanh,
Giậu hoa dồi phấn bướm loanh quanh rồi.
Chỉ vàng óng ánh ngày dài,
Mồ hôi lụa đẵm hương lai láng ngày.
Tứ xuân khổ trẻ chẳng hay,
Giường thơ ghé mắt mỉm ngay môi cười.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Hun người nắng mới như say,
Lâu đài ấm áp nhuốm đầy dương quang.
Cách rèm liễu biếc oanh vàng,
Quanh hiên cái bướm mơ màng bên hoa.
Trước thềm ánh nhật dài ra,
Mầu hôi dâm dấp xiêm là đượm xanh.
Sầu xuân nặng trĩu bên mình,
Ngây thơ gã nhỏ lanh chanh cợt cười.


Nguồn: Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời