27/01/2022 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thời thi - Đông từ
四時詩-冬詞

Tác giả: Ngô Chi Lan - 吳芝蘭

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2007 11:18

 

Nguyên tác

寶爐撥火銀瓶小,
一杯羅浮破清曉。
雪將冷意透疎簷,
風遞輕冰落寒沼。
美人金帳掩流蘇,
紙護雲窗片片糊。
暗裏挽回春世界,
一株芳信小山孤。

Phiên âm

Bảo lư bát hoả ngân bình tiểu,
Nhất bôi La Phù[1] phá thanh hiểu.
Tuyết tương lãnh ý thấu sơ liêm,
Phong đệ khinh băng lạc hàn chiếu.
Mỹ nhân kim trướng yểm lưu tô,
Chỉ hộ vân song phiến phiến hồ.
Ám lý vãn hồi xuân thế giới,
Nhất châu phương tín tiểu sơn cô.

Bản dịch của Trác Văn Quân

Bình bạc nhỏ, lò hương xông
La phù một chén thêm nồng khí mai (*)
Tuyết đưa hơi lọt rèm cài
Gió đưa băng nhẹ rơi dài mặt ao
Người buồn rủ rũ gấm thao
Song mây giấy dán kín vào như bưng
Ngầm như níu lại xuân cùng
Chồi mai nở báo tin mừng đầu non
Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:
Lò sưởi bên mình ngọn lửa hồng,
Giải buồn chén rượu lúc sầu đông.
Tuyết đưa hơi lạnh xông rèm cửa,
Gió phẩy mưa băng giải mặt sông.
Nguồn:
1. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
2. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
19-09-2008

(*) 2 câu dịch của Bùi Văn Nguyên
[1] Rượu La Phù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Chi Lan » Tứ thời thi - Đông từ