15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2007 11:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 13:17

四時詩-秋詞

清商浮空澄霽景,
霜信遙將狐鴈影。
十丈蓮殘玉井香,
三更風落吳江冷。
飛螢夜度碧闌干,
衣薄難禁剪剪寒。
聲斷洞簫凝立久,
瑤臺何處覓驂鸞。

 

Tứ thời thi - Thu từ

Thanh thương phù không trừng tế cảnh,
Sương tín dao tương cô nhạn ảnh.
Thập trượng liên tàn ngọc tỉnh hương,
Tam canh phong lạc Ngô giang lãnh.
Phi huỳnh dạ độ bích lan can,
Y bạc nan câm tiễn tiễn hàn.
Thanh đoạn động tiêu ngưng lập cửu,
Dao Đài hà xứ mịch tham loan.


Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:
Gió vàng hiu hắt cảnh tiêu sơ,
Lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa.
Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm,
Rừng phong lá rụng tiếng như mưa.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Tầng xanh lơ lửng giương trong vắt,
Rải rác tin sương tình nhạn bắc.
Giếng ngọc sen tàn hương vẩn vơ,
Sông Ngô lá rụng canh hiu hắt.
Lập loè bóng đóm lọt qua mành,
lạnh thấm từng cơn áo mỏng manh.
Tiếng vọng lầu tiêu nghe đã dứt,
Nơi nao đài ngọc dấu loanh xanh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tầng xanh lơ lửng gương trong,
Tin sương rải rác tình mong nhạn mờ.
Ngọc hương sen giếng vẩn vơ,
Canh khuya lá rụng sông Ngô hiu buồn.
Lập loè bóng đóm qua mành,
Từng cơn lạnh thấm mỏng manh áo hàn .
Lầu tiêu tiếng vọng dứt làn,
Nơi nao đài ngọc dấu tàn loan xanh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Hơi may hiu hắt bàu không,
Tinh sương thấp thoáng cánh hồng xa bay
Sen tàn giếng hãy thơm lây,
Ba canh gió thổi lạnh đầy sông Ngô.
Bên lan đóm lượn ra vô,
Phong phanh áo mỏng hơi lùa căm căm
Tiếng tiêu đã dứt, âm thầm,
Đài Dao đâu tá khôn nhằm dấu loan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời