題衛靈山

衛靈春樹白雲閒,
萬紫千紅艷世間。
銕馬在天名在史,
英熊凜凜滿江山。

 

Đề Vệ Linh sơn

Vệ Linh xuân thụ bạch vân nhàn,
Vạn tử thiên hồng diễm thế gian.
Thiết mã tại thiên, danh tại sử,
Anh hùng lẫm lẫm mãn giang san.


Bài thơ này nằm trong truyện về Đổng thiên vương, sách Lĩnh Nam chích quái. Theo truyện thì vua Lý Thái Tổ cho lập miếu thờ Xung Thiên thần vương (Đổng thiên Vương) ở làng Phù Đổng, lại sai tạc tượng ở núi Vệ Linh, xuân thu hai mùa tế lễ.

Nguồn:
1. Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vũ Tiến Quỳnh, NXB Văn Nghệ, TP HCM, 1998
2. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
3. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Vệ Linh mây trắng giỡn cây xuân,
Vạn tía muôn hồng đẹp thế gian.
Ngựa sắt lên trời, tên chép sử,
Anh hùng sống mãi với giang san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vệ Linh mây trắng giỡn xuân,
Muôn hồng vạn tía thế gian đẹp ngời.
Sử ghi ngựa sắt lên trời,
Anh hùng sống mãi với đời giang san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Vệ Linh cây thẳm trải mây nhàn,
Muôn tía nghìn hồng quán thế gian.
Ngựa sắt về trời danh tạc sử,
Hừng hừng uy đức nhẫy giang san.


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Vệ Linh mây trắng toả cây xuân,
Hồng tía muôn hoa đẹp cảnh trần.
Ngựa sắt về trời, danh ở sử.
Oai thanh còn dậy khắp xa gần.


Nguồn: Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời