Ai bảo đường Âm Sơn khó qua?
Lông bay mưa máu vạn người ca
Cành thông sương ngấm tay du tử
Lau rậm khe sâu vắng ngựa xa

Dựa cây nghỉ
Nắng rừng tà
Dê vàng mâm cỗ tụ vui nhà
Đìu hiu một tối sương đêm rét
Ôm lấy khăn lông oán tuyết sa