25/10/2021 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu trung hảo (Thuỳ đạo Âm Sơn hành lộ nan)
于中好(誰道陰山行路難)

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Mặc Am vào 23/03/2019 11:36

 

Nguyên tác

誰道陰山行路難?
風毛雨血萬人歡。
松梢露點沾鷹紲,
蘆葉溪深沒馬鞍。

依樹歇,
映林看,
黃羊高宴簇金盤。
蕭蕭一夕霜風緊,
卻擁貂裘怨早寒。

Phiên âm

Thuỳ đạo Âm Sơn[1] hành lộ nan?
Phong mao vũ huyết vạn nhân hoan.
Tùng sao sương điểm triêm ưng tiết,
Lô diệp khê thâm một mã an.

Y thụ hiết,
Ánh lâm khan,
Hoàng dương cao yến thốc kim bàn.
Tiêu tiêu nhất tịch sương phong khẩn,
Khước ủng điêu cừu oán tảo hàn.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ai bảo đường Âm Sơn khó qua?
Lông bay mưa máu vạn người ca
Cành thông sương ngấm tay du tử
Lau rậm khe sâu vắng ngựa xa

Dựa cây nghỉ
Nắng rừng tà
Dê vàng mâm cỗ tụ vui nhà
Đìu hiu một tối sương đêm rét
Ôm lấy khăn lông oán tuyết sa
[1] Dãy núi nằm ở trung bộ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Vu trung hảo (Thuỳ đạo Âm Sơn hành lộ nan)