Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
8 bài trả lời: 8 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2006 09:20

尋響

松風水月明,
無影亦無形。
色身這個是,
空空尋響聲。

 

Tầm hưởng

Tùng phong thuỷ nguyệt minh,
Vô ảnh diệc vô hình.
Sắc thân giá cá thị,
Không không tầm hưởng thanh.

 

Dịch nghĩa

Gió giật cành thông, trăng sáng dưới nước,
Không có bóng, cũng không có hình.
Sắc thân cũng như thế,
(Muốn tìm nó như) tìm tiếng vang trong hư không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Gió cành tùng trăng đầy sông
Như không có bóng như không có hình
Sắc thân như thể duyên sinh
Như tìm tiếng vọng vô thanh giữa trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió cành thông, trăng lồng đáy nước
Bóng hình này lưu được bao lâu ?
Sắc thân vốn dĩ có đâu
Như tìm tiếng vọng giữa bầu hư không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Gió cành thông, lòng sông trăng sáng,
Bóng cũng không, hình dáng cũng không.
Sắc thân, thân sắc đều không,
Như tìm tiếng dội trong vòng hư vô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thông reo trăng nước sáng
Không ảnh cũng không hình
Sắc thân cũng thế vậy
Hư không tìm tiếng vang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Gió thông trăng đáy nước
Không ảnh cũng không hình
Sắc thân cũng như vậy
Tìm tiếng vọng không thinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió giật cành thông, trăng sáng sông,
Không có bóng, cũng không có hình.
Sắc thân cũng thế duyên mình,
Như tìm tiếng dội trong bình hư không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió tùng, trăng nước sáng
Vô ảnh cũng vô hình
Sắc thân đều thế cả
Tìm tiếng vọng hư không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng sông gió giật cành thông,
Bóng không có cũng như không có hình.
Sắc thân cũng thế duyên mình,
Tiếng vang tìm nó vô hình hư không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời