Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Bá Chung. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 2 (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Mắt không sắc, tai không thanh
Cái tâm tư hoá nên thành đó thôi
Sắc thanh không ở đầu môi
Vô thường vô ngã một đời hư vô.

Ảnh đại diện

Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 1 (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Công phu tu đạo nửa đời
Tham thiền mấy thuở mồ hôi toát đầm
Bỗng mai nhận diện mẫu thân
Khuôn trăng chỉ có nửa phần nguyên sinh

Ảnh đại diện

Thị tịch (Tịnh Giới thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Lòng trong vắt, tiết thu lai
Ngắm trăng thi sĩ đua tài vịnh ngâm
Nực cười kẻ ngộ thiền nhân
Đem lời võ vẽ truyền tâm cho người.

Ảnh đại diện

Tâm (Thường Chiếu thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Tấm thân chìm nổi trần ai
Tâm là kho báu Như Lai giữa đời
Ánh tâm toả sáng nơi nơi
Đi tìm tâm chỉ xa khơi mịt mờ.

Ảnh đại diện

Tầm hưởng (Minh Trí thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Gió cành tùng trăng đầy sông
Như không có bóng như không có hình
Sắc thân như thể duyên sinh
Như tìm tiếng vọng vô thanh giữa trời.

Ảnh đại diện

Đáp Pháp Dung sắc không, phàm thánh chi vấn (Khánh Hỷ thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Hoài công hỏi sắc với không
Chi bằng hỏi tổ hỏi tông đạo nhà
Tìm tâm đâu ở ngoài ta
Quế trồng dưới ruộng thật là phí công
Càn khôn treo ngọn sợi lông
Chứa trong hạt cải mênh mông đất trời
Lớn lao một nắm tay thôi
Đông, tây, phàm, thánh xa xôi sá gì.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]