15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2008 23:57

希夷

教外可別傳,
希夷祖佛淵。
若人欲辨的,
陽焰覓求煙。

 

Hy Di

Giáo ngoại khả biệt truyền,
Hy Di tổ phật uyên.
Nhược nhân dục biện đích,
Dương diệm mịch cầu yên.

 

Dịch nghĩa

Giáo ngoại chỉ có thể truyền theo cách riêng,
Hy Di là bắt nguồn từ cõi Thiền.
Nếu người ta muốn phân tích về nó,
Thì có khác chi tìm tia khói ở trong bóng nắng.


Hy Di tiên sinh là danh hiệu Tống Thái Tổ tôn sùng và ban cho đạo sĩ Trần Đoàn đầu thời Bắc Tống, nhà Dịch học lớn. Đạo giáo gọi ông là Trần Đoàn lão tổ.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Truyền riêng ngoài giáo lý,
Vi diệu ấy nguồn Thiền.
Nếu ai muốn phân biệt,
Tìm khói trong ảo huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Suối đạo cứ giảng tuỳ duyên,
Tuỳ theo tâm tính mà truyền khác nhau.
Hy Di tổ phật thâm cao,
Những lời truyền dạy nhiệm màu lắm thay.
Luận đàm phân tích dở hay,
Nắng trưa sao có sương mai mà tìm...

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Ngoài pháp có thể truyền riêng
Hy Di, tổ Phật đều thâm uyên
Phân tích nếu ai còn muốn xét
Tìm khói trong ánh dương ảo huyền

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Truyền giáo riêng một cách
Vi diệu thay cõi Thiền
Nếu còn ham biện bạch
Tìm khói giữa vầng dương

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Pháp ngoài có thể cách truyền riêng,
Nguồn gốc Hy Di từ cõi Thiền.
Phân tích nếu người còn muốn xét,
Tìm tia trong nắng khói hư huyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Pháp ngoài có cách truyền riêng,
Hy Di từ nguồn cõi Thiền thâm uyên.
Nếu người phân tích căn duyên,
Nắng mai tìm khói hư huyền mây bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời