18/10/2021 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm hưởng
尋響

Tác giả: Minh Trí thiền sư - 明智禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:43

 

Nguyên tác

松風水月明,
無影亦無形。
色身這個是,
空空尋響聲。

Phiên âm

Tùng phong thuỷ nguyệt minh,
Vô ảnh diệc vô hình.
Sắc thân giá cá thị,
Không không tầm hưởng thanh.

Dịch nghĩa

Gió giật cành thông, trăng sáng dưới nước,
Không có bóng, cũng không có hình.
Sắc thân cũng như thế,
(Muốn tìm nó như) tìm tiếng vang trong hư không.

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Gió cành tùng trăng đầy sông
Như không có bóng như không có hình
Sắc thân như thể duyên sinh
Như tìm tiếng vọng vô thanh giữa trời.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Trí thiền sư » Tầm hưởng