Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:06

送柳淳

青山臨黃河,
下有長安道。
世上名利人,
相逢不知老。

 

Tống Liễu Thuần

Thanh sơn lâm Hoàng Hà,
Hạ hữu Trường An đạo.
Thế thượng danh lợi nhân,
Tương phùng bất tri lão.

 

Dịch nghĩa

Từ núi xanh vào sông Hoàng Hà,
Để tới kinh đô Trường An.
Những kẻ mưu cầu danh lợi trên cõi đời này,
Thường gặp để tiễn nhau đi, mà không biết mình đã già rồi.


Liễu Thuần là một người bạn của tác giả, còn hàn vi, thường phải tới kinh đô Trường An để ứng thí hoặc vận động làm quan. Bản thân tác giả cũng rất lận đận trên đường công danh, ông thi mãi tới năm 41 tuổi mới đỗ tiến sĩ, lại phải vận động thêm 4 năm nữa mới được một chức nhỏ trong huyện. Bài có ý giễu bạn, nhưng cũng là giễu mình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào Hoàng Hà từ non xanh biếc
Để có đường tới được Trường An
Người cầu danh lợi thế gian
Gặp hoài chẳng biết dung nhan đã già

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi xanh nhìn xuống sông Hoàng
Trường An bên dưới con đường lại qua
Cuộc đời danh lợi người ta
Gặp nhau tiễn biệt đã già biết đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi xanh tới Hoàng Hà
Thẳng lối Trường An đến
Kẻ lợi danh trên đời
Gặp nhau hầu đã khọm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời