02/07/2022 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Liễu Thuần
送柳淳

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:06

 

Nguyên tác

青山臨黃河,
下有長安道。
世上名利人,
相逢不知老。

Phiên âm

Thanh sơn lâm Hoàng Hà,
Hạ hữu Trường An đạo.
Thế thượng danh lợi nhân,
Tương phùng bất tri lão.

Dịch nghĩa

Từ núi xanh vào sông Hoàng Hà,
Để tới kinh đô Trường An.
Những kẻ mưu cầu danh lợi trên cõi đời này,
Thường gặp để tiễn nhau đi, mà không biết mình đã già rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào Hoàng Hà từ non xanh biếc
Để có đường tới được Trường An
Người cầu danh lợi thế gian
Gặp hoài chẳng biết dung nhan đã già
Liễu Thuần là một người bạn của tác giả, còn hàn vi, thường phải tới kinh đô Trường An để ứng thí hoặc vận động làm quan. Bản thân tác giả cũng rất lận đận trên đường công danh, ông thi mãi tới năm 41 tuổi mới đỗ tiến sĩ, lại phải vận động thêm 4 năm nữa mới được một chức nhỏ trong huyện. Bài có ý giễu bạn, nhưng cũng là giễu mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tống Liễu Thuần