Đàn ông đáng kính vì đâu?
Cỡ bao nhiêu? loại tóc? màu ra sao?
Mắt kia đã thuộc ai nào?
Ai làm thành vết thương sâu trong hồn?

Bài ca nào hợp anh hơn?
Để anh ca hát trên hồn thương đau?
Là dòng điệp khúc ngọt ngào?
Mà anh tha thiết từ lâu trong đời?

Em rằng muốn nói rõ lời
Tình yêu đã buộc vào đời em đây
Biết, nên em chắc điều này.

Mọi điều tốt đẹp đến tay ta rồi
Và bao nghệ thuật sinh sôi
Cho em khao khát rã rời trào dâng.