Sao em cứ muốn gặp anh
Mắt anh đốt cháy tan tành hồn em?
Lửa tình nhen nhóm bùng lên
Để cho hạnh phúc gọi tên nhau hoài!

Nếu mình biết được tương lai
Để rồi, trách móc, lỗi sai, chỉ buồn;
Hoa tươi chớ để héo mòn
Ngày qua rồi để dỗi hờn trong đêm;

Nếu tình réo gọi cuồng điên
Có anh giải thoát gông xiềng hồn em!
Nếu không, anh sẽ mất em!

Tái sinh nếu được cho em thêm lần
Bên anh trao hết ân cần
Làm sao em đến để gần gũi anh!