1
Bạn toàn tâm đợi chờ tình yêu đến,
Chờ kiểu gì? Bạn nhanh nhẹn, quảng giao,
Bạn đi chơi với người lạ, không thân,
Gọi nỗi buồn của mình là tình yêu mới thú.

Người thứ nhất chưa thông, kẻ thứ hai không đúng.
Bỗng ngoái nhìn, thấy tim đã đóng băng.
Khi người duy nhất chợt hiện trong đám đông,
Bạn cạn sức không thể gọi anh ta nữa.

2
Đừng đùa rỡn tình yêu, cũng chớ nuông chiều quá,
Nhớ đừng trốn chạy tình cảm trẻ trung.
Bạn gái ơi, chớ vung vãi nụ hôn,
Và lưu ý, đừng nên thận trọng quá!

Nhỡ một lúc, bạn đứng lên từ chân trái,
Mắt nheo nheo vì nhìn thấy mờ mờ,
Ngủ dậy hoá bà cô già trái nết
Thù hận người và buồn đến não lòng.