Ngày tiếp ngày thời gian trôi qua,
Nhiều thế hệ sẽ thay nhau xuất hiện,
Nhưng không ai và không bao giờ
Quên cái tên Lê Nin trìu mến.

Lê Nin sống mãi muôn đời.
Lê Nin trong anh và tôi,
Trong hạnh phúc buồn đau và hy vọng.
Lê Nin luôn ở bên anh,
Lê Nin trong mỗi lá cành,
Trong mùa xuân, trong mỗi ngày ta sống.

Khi chính quyền Xô Viết mới phôi thai,
Trong những năm gặp nhiều gian khó nhất,
Lê Nin nói: Ta sẽ xây tương lai
Và hạnh phúc cho loài người trái đất!

Ta bước đi theo Ðảng quang vinh,
Xây tổ quốc thêm giàu, thêm mạnh.
Trong mỗi việc, mỗi bước đi của mình,
Ta luôn có Lê Nin bên cạnh.

Lê Nin sống mãi muôn đời.
Lê Nin trong anh và tôi,
Trong hạnh phúc, buồn đau và hy vọng.
Lê Nin luôn ở bên anh,
Lê Nin trong mỗi lá cành,
Trong mùa xuân, trong mỗi ngày ta sống.


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)