Ơi, những nẻo đường xa
Chỉ có sương mù và bụi bậm
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Có thể nào bạn ơi
Biết phận mình mai mốt
Có thể giữa đồng xanh cỏ lút
Bạn yên nằm đôi cánh xếp thiên thu
Dưới gót giày ai bụi vẫn tung mù
Trên khắp nẻo thảo nguyên đồng nội
Còn xung quanh vẫn mịt mù lửa khói
Vẫn đạn réo quanh ta

Ơi những nẻo đường xa
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Súng nổ rền bạn ơi
Diều hâu bay lượn
Giữa ngút ngàn cỏ mướt
Một đồng nội nằm yên giấc ngàn thu
Con đường vẫn đi lên hun hút mịt mù
Vẫn khói lửa đêm ngày nhức nhối
Còn xung quanh đất cũng toàn lửa khói
Không còn là đất quê ta

Ơi những nẻo đường xa
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Tiếng thông reo đầy nơi
Mặt trời lên rạng rỡ
Trên thềm nhà ta đó
Mẹ đứng chờ con trai
Hun hút vôm biên các nẻo đường dài
Bát ngát mênh mông thảo nguyên đồng nội
Những đôi mắt yêu thương sớm tối
Vẫn lần tìm chúng ta

Ơi những nẻo đường xa
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Gió ngàn hay tuyết rơi
Bạn ơi, hãy nhớ lấy
Và những con đường ấy
Có làm sao ta quên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)