Tàu nhả khói đi xa,
Ði xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.
Vẫn thế bầu trời đêm,
Vẫn con đường bụi bẩn,
Nhưng em đi, thiếu em.
Trong làng như vắng hẳn.

Tin hay không tuỳ em,
Nhưng trong làng vắng hẳn.

Hai năm em và anh
Sống cùng làng, hãy nhớ,
Nhiều hôm như vô tình
Ta gặp nhau bỡ ngỡ,
Anh tưởng anh quen em,
Quen thế thôi, lạnh nhạt.
Anh hiểu: anh yêu em
Ðúng khi tàu xuất phát.

Tin hay không tuỳ em -
Ðúng khi tàu xuất phát.

Tàu nhả khói đi xa,
Ði xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.
Ðường em rộng thênh thang.
Chờ em bao điều mới,
Nhưng hãy nhớ ở làng
Có người buồn đang đợi.

Tin hay không tuỳ em,
Nhưng có người đang đợi.


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)