Tặng muộn, một người

Một ngày cô giáo về
Cỏ sân trường xanh hơn
Níu chân ta ngồi lại
Liếc ai qua tủi hờn
Hành lang cao hơn cỏ
Ta làm sao tỏ bày
Che giùm ta tội lỗi
Hỡi hai hàng lá cây
Ta nghe mùi khuynh diệp
Hăng mối tình đầu tay

Một ngày cô giáo về
Chim sẻ về đông thêm
Xập xoè nâng chân bước
Tiếng hót rót môi mềm
Ta yêu người bắt chết
Có ai hay mà đền
Ta yêu người bắt mệt
Tuổi học trò ngủ quên

Một ngày cô giáo về
Chim sẻ về đông hơn
Một ngày cô giáo về
Cỏ sân trường xanh hơn
Một ngày cô giáo về
Ta xa dần tuổi thơm


Bài thơ này được viết trong năm học 1973-1974, khi tác giả là một học sinh lớp 9 tại trường Trung học Tổng hợp Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Bài thơ viết về tình cảm với cô giáo Tường Vi, tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn, về dạy môn Anh văn ở đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]