Đoàn Vị Thượng công tác tại báo Giáo dục và Thời đại. Ông là một nhà thơ có nhiều tác phẩm và đóng góp cho lứa tuổi học trò.

Các tác phẩm đã xuất bản:
- Ngôi trường, hoa phượng và tôi (thơ, 1987)
- Thơ Đoàn Vị Thượng (1988)
- Chuyện tình chim hót (truyện dài, 1989)
- Môi thơm (truyện dài, 1990)
- Tóc em còn thả mùa đi học (truyện dài, 1991)