Em đến anh rồi, buổi sáng xanh
Đời em hoà một với đời anh
Hôn em chín cả hai làn má,
Hạnh phúc đầy như trái trĩu cành.

Bảo em: “Yêu nhau cùng sống chết”
Anh thêm: “Sống hạnh phúc cho nhau”
Rồi như cành quấn ôm tha thiết
Tay lại cầm tay, đầu tựa đầu.

Anh tiễn em vừa trưa đứng bóng
Hoa lan thơm cụm níu chân về
Em đi khuất phố, anh còn ngóng
Sống lại thần tiên phút đam mê.

Chỉ tối nay đà lại gặp em
Mà lòng thêm cớ nhớ em thêm
Yêu em, yêu quá, làm sao nói?
Trên giấy nghìn hôn lại gửi kèm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]