Chàng trai to xác đến rồi
Một nàng tiên cá mang ngồi
Trên vai
Và nàng tiên cá
đuôi dài
Cong cong
Bên dưới cánh tay của chàng.


Chàng là ngư phủ thế thôi,
Tìm ra con cá để rồi
Gánh mang—
Nửa con cá,
Nửa cô nàng
Một ngày tươi đẹp hai đàng hợp hôn.