09/08/2022 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt lấy
Catch

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/05/2022 19:48

 

Nguyên tác

Big Boy came
Carrying a mermaid
On his shoulders
And the mermaid
Had her tail
Curved
Beneath his arm.


Being a fisher boy,
He’d found a fish
To carry—
Half fish,
Half girl
To marry.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chàng trai to xác đến rồi
Một nàng tiên cá mang ngồi
Trên vai
Và nàng tiên cá
đuôi dài
Cong cong
Bên dưới cánh tay của chàng.


Chàng là ngư phủ thế thôi,
Tìm ra con cá để rồi
Gánh mang—
Nửa con cá,
Nửa cô nàng
Một ngày tươi đẹp hai đàng hợp hôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Bắt lấy