Chúng điệu tôi
Đến một nơi hoang vắng
Chúng hỏi: "Mày có tin
Ở giống người da trắng lớn?"

Tôi nói: "Thưa ngài
Nếu mà tôi nói thật
Tôi sẵn lòng tin tất
Miễn ngài thả tôi ra"

Tên trắng bảo: " Thằng kia
Mày hãy nói làm sao
Mày đã đến giết tao
Trong vùng nọ?"

Chúng đánh trên đầu tôi
Chúng đấm tôi ngã dụi
Chúng đá tôi túi bụi
Lăn cù dưới đất kia

Một gã huênh hoang:
"Cái đồ da đen kia
Hãy nhìn thẳng mặt tao
Và nói rằng mày tin
Ở giống người da trắng lớn"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)