10/06/2023 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảng Ba K
Ku Klux

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2012 12:44

 

Nguyên tác

They took me out
To some lonesome place.
They said, "Do you believe
In the great white race?"
I said, "Mister,
To tell you the truth,
I'd believe in anything
If you'd just turn me loose."

The white man said, "Boy,
Can it be
You're a-standin' there
A-sassin' me?"

They hit me in the head
And knocked me down.
And then they kicked me
On the ground.

A klansman said, "Nigger,
Look me in the face ---
And tell me you believe in
The great white race."

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chúng điệu tôi
Đến một nơi hoang vắng
Chúng hỏi: "Mày có tin
Ở giống người da trắng lớn?"

Tôi nói: "Thưa ngài
Nếu mà tôi nói thật
Tôi sẵn lòng tin tất
Miễn ngài thả tôi ra"

Tên trắng bảo: " Thằng kia
Mày hãy nói làm sao
Mày đã đến giết tao
Trong vùng nọ?"

Chúng đánh trên đầu tôi
Chúng đấm tôi ngã dụi
Chúng đá tôi túi bụi
Lăn cù dưới đất kia

Một gã huênh hoang:
"Cái đồ da đen kia
Hãy nhìn thẳng mặt tao
Và nói rằng mày tin
Ở giống người da trắng lớn"
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Đảng Ba K