Soi dòng lá đỏ một rừng sương,
Bẻ nhánh hoa vàng lại cảm thương.
Tính chuyện lúc này, thôi chén khướt!
Bên cung vua Sở tết Trùng dương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)