Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2016 10:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/05/2016 10:32

重陽

照江丹葉一林霜,
折得黃花更斷腸。
商略此時須痛飲,
細腰宮畔過重陽。

 

Trùng dương

Chiếu giang đan diệp nhất lâm sương,
Chiết đắc hoàng hoa cánh đoạn trường.
Thương lược thử thì tu thống ẩm,
Tế yêu cung bạn quá Trùng dương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Soi dòng lá đỏ một rừng sương,
Bẻ nhánh hoa vàng lại cảm thương.
Tính chuyện lúc này, thôi chén khướt!
Bên cung vua Sở tết Trùng dương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng sương lá đỏ nước soi dòng
Bẻ nhánh hoa vàng dạ não nùng
Toan tính làm chi, thôi luý tuý
Lưng thon điện Sở tết Trùng dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh sông lá đỏ một rừng sương,
Bẻ nhánh hoa vàng thêm đoạn trường.
Tính chuyện này chi, say tuý luý!
Eo thon cung Sở tết Trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời