17/10/2021 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng dương
重陽

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2016 10:26

 

Nguyên tác

照江丹葉一林霜,
折得黃花更斷腸。
商略此時須痛飲,
細腰宮畔過重陽。

Phiên âm

Chiếu giang đan diệp nhất lâm sương,
Chiết đắc hoàng hoa cánh đoạn trường.
Thương lược thử thì tu thống ẩm[1],
Tế yêu[2] cung bạn quá Trùng dương[3].

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Soi dòng lá đỏ một rừng sương,
Bẻ nhánh hoa vàng lại cảm thương.
Tính chuyện lúc này, thôi chén khướt!
Bên cung vua Sở tết Trùng dương.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
[3] Tức Tết Trùng cửu (ngày 9 tháng 9 Âm lịch hàng năm). Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: "Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn". Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịch chết hết.
[1] Liên quan đến chữ "Ly tao" của Vương Hiểu Bá: Uống rượu say khướt, đọc kỹ Ly tao, có thể gọi là danh sĩ (Theo "Thế thuyết tân ngữ").
[2] Chỉ chuyện Sở Linh vương thích cung nữ có bộ "lưng ong". Do đó trong cung có nhiều cô ăn ít để lưng nhỏ lại, thành thử có nhiều cung nữ chết đói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Trùng dương