Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2006 08:29

沈園(II)其一

路近城南己怕行,
沈家園裡最傷情。
香穿客袖梅花在,
綠蘸寺橋春水生。

 

Thẩm viên (II) kỳ 1

Lộ cận thành nam kỷ phạ hành,
Thẩm gia viên lý tối thương tình,
Hương xuyên khách tụ mai hoa tại,
Lục trám tự kiều xuân thuỷ sinh.


Lục Du vào lúc cuối đời, mỗi năm xuân đến đều qua vườn Thẩm viếng Đường Uyển, mỗi lần đều gửi tình cảm vào thơ hoặc từ. Năm ông 79 tuổi, một ngày mùa xuân, con cháu đỡ ông ra vườn Thẩm, ông lưu lại hai bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đường mé thành nam khách ngại ngần,
Cảnh trong vườn Thẩm xiết bao tình.
Hương lồng tay áo, hoa mai cũ,
Trám lục bên cầu, ánh nước xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đường kế thành nam ngại bước qua
Nhà bên vườn Thẩm thấu tình ta.
Hoa mai hương tụ nồng tay áo
Xuân thắm cầu xanh ánh nước lòa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đường đến thành nam ngại bước đi,
Vườn trong nhà Thẩm khối tình si.
Hương thơm áo khách hoa mai dậy,
Xuân nước cầu chùa sắc biếc ghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đường Thành Nam ngắn ta e đi,
Vườn Thẩm chốn xưa tình biệt ly.
Áo khách hương lồng mai thuở ấy,
Cầu chùa xuân thắm nước xanh rì !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lối cạnh thành nam bước ngại ngùng
Cảnh xưa vườn Thẩm xót xa lòng
Hương bay áo khách hoa mai nở
Trám biếc bên cầu dợn nước xuân

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường cạnh thành nam bước ngại kinh,
Cảnh trong vườn Thẩm khá thương tình.
Hương xuyên tay áo, hoa mai dó,
Trám lục bên cầu, xuân nước sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời