07/07/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thẩm viên (II) kỳ 1
沈園(II)其一

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 08:20

 

Nguyên tác

路近城南己怕行,
沈家園裡最傷情。
香穿客袖梅花在,
綠蘸寺橋春水生。

Phiên âm

Lộ cận thành nam kỷ phạ hành,
Thẩm gia viên lý tối thương tình,
Hương xuyên khách tụ mai hoa tại,
Lục trám tự kiều xuân thuỷ sinh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đường mé thành nam khách ngại ngần,
Cảnh trong vườn Thẩm xiết bao tình.
Hương lồng tay áo, hoa mai cũ,
Trám lục bên cầu, ánh nước xuân.
Lục Du vào lúc cuối đời, mỗi năm xuân đến đều qua vườn Thẩm viếng Đường Uyển, mỗi lần đều gửi tình cảm vào thơ hoặc từ. Năm ông 79 tuổi, một ngày mùa xuân, con cháu đỡ ông ra vườn Thẩm, ông lưu lại hai bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thẩm viên (II) kỳ 1