Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 14:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/02/2012 14:47

書事其三

鴨綠桑乾盡漢天,
傳烽自合過祁連。
功名在子何殊我,
惟恨無人快著鞭。

 

Thư sự kỳ 3

Áp Lục, Tang Càn tận Hán thiên,
Truyền phong tự hợp quá Kỳ Liên.
Công danh tại tử hà thù ngã,
Duy hận vô nhân khoái trước tiên.

 

Dịch nghĩa

Áp Lục và Tang Can là hết đất nhà Hán
Truyền lửa báo động đáng phải qua núi Kỳ Liên
Anh làm được công danh thì cũng như tôi
Chỉ hận một nỗi: không ai sốt sắng vút roi cho ngựa tế

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Áp Lục, Tang Can cũng nước nhà
Kỳ Liên, lửa hiệu ánh truyền qua
Công danh tôi bác nào chi khác
Chỉ sợ không người quất ngựa ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Áp Lục, Tang Càn chung đất Hán
Lửa truyền phải vượt núi Kỳ Liên
Công danh tôi bác nào đâu khác
Chỉ sợ không ai tế ngựa liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áp Lục, Tang Can đất Hán biên,
Lửa truyền báo động vượt Kỳ Liên
Công danh anh cũng như tôi vậy,
Chỉ hận không ai tế ngựa siêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời