07/08/2020 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư sự kỳ 3
書事其三

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 14:43

 

Nguyên tác

鴨綠桑乾盡漢天,
傳烽自合過祁連。
功名在子何殊我,
惟恨無人快著鞭。

Phiên âm

Áp Lục, Tang Càn tận Hán thiên,
Truyền phong tự hợp quá Kỳ Liên.
Công danh tại tử hà thù ngã,
Duy hận vô nhân khoái trước tiên.

Dịch nghĩa

Áp Lục và Tang Can là hết đất nhà Hán
Truyền lửa báo động đáng phải qua núi Kỳ Liên
Anh làm được công danh thì cũng như tôi
Chỉ hận một nỗi: không ai sốt sắng vút roi cho ngựa tế

Bản dịch của Hoàng Tạo

Áp Lục, Tang Can cũng nước nhà
Kỳ Liên, lửa hiệu ánh truyền qua
Công danh tôi bác nào chi khác
Chỉ sợ không người quất ngựa ra
Nguồn: Hoàng Tạo - Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thư sự kỳ 3