Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ: Qua cầu gió bay
Câu ca ai hát chiều nay
Đôi bờ cũng biết say say gió trời

Bàn chân nhớ núi, thương đồi
Về vùng sông nước hoà lời sóng reo
Nỗi lòng giăng mắc cáp treo
Cưu mang ngọn gió chở chiều về đâu?

Lặng thầm một thoáng hương cau
Lối mòn cỏ ướt buổi đầu được yêu
Hẹn hò gói kín khăn thêu
Lục bình nở tím cánh diều đa mang

Về đây say một tiếng đàn
Nụ hôn ngày ấy – xanh tràn sắc cây
Qua cầu Mỹ Thuận chiều nay
Câu ca – ngọn gió đong đầy dòng sông!