Nửa đêm gió rụng hơi nhiều
sao lưng chừng rớt, bước liêu xiêu mòn
vừng trăng đang độ trẻ con
nhú lên một chút tròn tròn rồi thôi

Gà khuya vừa gáy xong rồi
vẽ đêm, giống hệt đít nồi ngày xưa
ngoài hiên đột ngột trời mưa
tôi đi đóng cửa, phòng ngừa bão giông

Bồi hồi nhớ những mùa đông
bồi hồi nhớ những ngày không ra gì
nửa đêm pha một gói mì
ăn xong và thấy đa nghi rất nhiều!