Mẹ chân lấm tay bùn suốt đời lam lũ
Trên cánh đồng làng thấp thỏm nhìn mây
Mây trắng – mẹ cày trong nắng
Mây đen – mẹ cấy trong mưa
Mây hồng – mẹ ngăn giông bão
Ai thấu nỗi lòng mẹ lo học hành, cơm áo
Cho những đứa con gần và cả đứa con xa...

Để chiều nay con có phút thăng hoa
Được bay trên chín tầng trời gió nổi
Lặng ngắm mây trôi trắng màu huyền thoại
Con gọi thầm tên mẹ trong tim
Ơi cánh đồng mẹ gieo gặt đức tin
Dưới mắt con bỗng nhoà trong sương khói...

Dõi mặt đất thắt lòng con tự hỏi
Mây bồng bềnh trắng xốp như bông
Trên cánh đồng mây có màu tóc mẹ không
Sao mắt con nhìn thôi miên không chớp!


Tháng 8-2008
Kính tặng mẹ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]