Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2014 15:24

詠王大娘戴竿

樓前百戲競爭新,
唯有長竿妙入神。
誰謂綺羅翻有力,
猶自嫌輕更著人。

 

Vịnh Vương đại nương đới can

Lâu tiền bách hí cạnh tranh tân,
Duy hữu trường can diệu nhập thần.
Thuỳ vị ỷ la phiên hữu lực,
Do tự hiềm khinh cánh trước nhân.

 

Dịch nghĩa

Trong trăm tiết mục giải trí mới lạ trước cung vua,
Chỉ có màn đội cây tre là xuất sắc.
Ai có thể nói người đàn bà mặc bộ đồ lụa kia lại khoẻ thế,
Đã đội cây tre đứng thẳng nhẹ như không, mà trên còn có người đang leo!


Vương đại nương là một diễn viên nữ nổi tiếng trong đoàn tạp kỹ của Đường Huyền Tông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm tiết mục trước lầu mới lạ
Trò đội tre hiếm có trong đời
Đàn bà sức lực tuyệt vời
Đội tre trăm thước với người đang leo

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Trước lầu: trăm mục tưng bừng
Đội sào tinh diệu, đáng xưng tuyệt vời
Xiêm y sức lực hơn đời
Nhẹ nâng trăm thước lẫn người trên kia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tưng bừng ca múa lạ trong cung,
Màn đội cây tre là khó sánh cùng.
Bà mặc lụa kia sao khoẻ thế,
Đội tre trên có người leo chung!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tưng bừng ca múa trong cung,
Đội tre xuất sắc khó từng có ai.
Bà mặc áo lụa khoẻ dai,
Đội tre đứng thẳng trên vài người leo!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trước lầu tranh cạnh đủ trò chơi;
Múa đội sào dài giỏi tuyệt vời.
Ao bảo yếm khăn là sức yếu;
Vẫn còn hiềm nhẹ, đội thêm người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời