12/08/2022 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Vương đại nương đới can
詠王大娘戴竿

Tác giả: Lưu Yến - 劉晏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2014 15:24

 

Nguyên tác

樓前百戲競爭新,
唯有長竿妙入神。
誰謂綺羅翻有力,
猶自嫌輕更著人。

Phiên âm

Lâu tiền bách hí cạnh tranh tân,
Duy hữu trường can diệu nhập thần.
Thuỳ vị ỷ la phiên hữu lực,
Do tự hiềm khinh cánh trước nhân.

Dịch nghĩa

Trong trăm tiết mục giải trí mới lạ trước cung vua,
Chỉ có màn đội cây tre là xuất sắc.
Ai có thể nói người đàn bà mặc bộ đồ lụa kia lại khoẻ thế,
Đã đội cây tre đứng thẳng nhẹ như không, mà trên còn có người đang leo!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm tiết mục trước lầu mới lạ
Trò đội tre hiếm có trong đời
Đàn bà sức lực tuyệt vời
Đội tre trăm thước với người đang leo
Vương đại nương là một diễn viên nữ nổi tiếng trong đoàn tạp kỹ của Đường Huyền Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Yến » Vịnh Vương đại nương đới can