始聞秋風

昔看黃菊與君別,
今聽玄蟬我卻回。
五夜颼飀枕前覺,
一年顏狀鏡中來。
馬思邊草拳毛動,
雕盼青雲睡眼開。
天地肅清堪四望,
為君扶病上高台。

 

Thuỷ văn thu phong

Tích khan hoàng cúc dữ quân biệt,
Kim thính huyền thiền ngã khước hồi.
Ngũ dạ sưu lưu chẩm tiền giác,
Nhất niên nhan trạng kính trung lai.
Mã tư biên thảo quyền mao động,
Điêu phán thanh vân thuỵ nhãn khai.
Thiên địa túc thanh kham tứ vọng,
Vị quân phù bệnh thướng cao đài.

 

Dịch nghĩa

Năm trước từ biệt ông khi thấy cúc vàng,
Năm nay nghe ve sầu đen kêu ta gió thu trở lại.
Người năm canh nghe gió thổi vù vù bên gối,
Soi kiếng thấy nhan sắc sau một năm đã kém.
Ngựa nhớ cỏ ngoài biên cương lông xoăn lại,
Chim điêu mở mắt ngái ngủ nhìn trời mây xanh.
Nhìn thấy mọi vật tuân thủ lẽ tuần hoàn của trời đất,
Ta vì ông đau yếu mà bay lên đài cao.


Tác giả viết bài này với phong cách rất lạ: “quân” ý trong bài là tác giả; “ngã” ý trong bài là thu phong, hay thu; “ngũ dạ” ý trong bài là năm canh; “quyền mao” ý trong bài là lông quăn lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa cùng ngắm cúc vàng từ biệt
Nay nghe ve ta quyết trở về
Năm canh nghe gió vù vù
Một năm nhan sắc gương ghi nét tàn
Ngựa ngoài biên lông xoăn vì cỏ
Chim điêu giương mắt dõi mây xanh
Bốn phương quy luật tuân hành
Vì ông suy yếu ta đành lên cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xưa ngắm cúc vàng giã biệt anh
Nay ve sầu gọi trở về nhanh.
Trong gương nhan sắc tàn theo tuế
Bên gối gió mùa thổi suốt canh.
Lông ngựa xoắn rung thèm cỏ ải
Mắt điêu ngái ngủ ngóng mây xanh.
Bốn thời trời đất tuân hành đủ
Tôi vút đài cao viếng bệnh anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trước cúc vàng ngắm biệt anh,
Năm nay ve gọi gió thu nhanh.
Soi gương nhan sắc sau năm kém.
Bên gối gió đêm thổi đủ canh,
Lông ngựa xoăn tròn ưa cỏ ải,
Chim điêu mở mắt dõi trời xanh.
Tuần hoàn mọi vật trong trời đất,
Thăm bệnh đài cao ta viếng anh.

15.00
Trả lời