Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 23/09/2019 01:04

寄遠

雪花豈結子,
徒滿連理枝。
嫁作征人妻,
不得長相隨。
去年君點行,
賤妾是新姬。
別早見未熟,
入夢無定姿。
悄悄空閨中,
蛩聲繞羅幃。
得書喜猶甚,
況復見君時。

 

Ký viễn

Tuyết hoa khởi kết tử,
Đồ mãn liên lý chi.
Giá tác chinh nhân thê,
Bất đắc trường tương tuỳ.
Khứ niên quân điểm hành,
Tiện thiếp thị tân cơ.
Biệt tảo kiến vị thục,
Nhập mộng vô định tư.
Tiễu tiễu không khuê trung,
Cung thanh nhiễu la vi.
Đắc thư hỉ do thậm,
Huống phục kiến quân thì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa tuyết há lại kết bông
Cành cây liền nhánh đầy đường đó đây
Chinh nhân làm vợ năm này
Vợ chồng chẳng được lâu dài bên nhau
Việc quân đã điểm năm qua
Thiếp đây làm vợ mới là đây thôi
Chưa quen sớm phải biệt rồi
Mộng vào chẳng rõ dáng người ra sao
Phòng khuê buồn bã lặng nao
Nỉ non tiếng dế buồn sao quanh màn
Vui sao nhận được thư chàng
Như là thấy được chính chàng lúc nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa tuyết há kết quả,
Cành cây liền nhánh đầy.
Chinh nhân nay cưới vợ,
Chồng vợ chẳng lâu dài.
Việc quân qua đã điểm,
Làm vợ thiếp là đây.
Chưa quen sớm biệt rồi,
Mộng vào chẳng rõ dáng,
Phòng khuê buồn bã thôi.
Quanh màn nỉ non dế,
Được thư chàng vui sao
Như thấy chính chàng nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời